Водата е здраве!

Водата е уникална по своя състав и свойства течност. Тя е безценно богатство, което често пъти пренебрегваме. Честата и употреба и баланса в организма ни са неразривно свързани. Всички жизнени процеси в организма ни са свързани с нея и ползите от употребата й са неизброими. Нашия организъм в крехка възраст се състой от 80% вода….

Хомеопатия – реалност и митове.

Хомеопатия е наука за лечение на организма от болести, чрез силата на знанието за природните билки. Тя е една много комплексна, сложна и профилирана наука, чийто цели се постигат плавно и бавно във времето. Масовото и практикуване в последните години и предпочитането й от мнозина пациенти и лекари, доказва благотворния й ефект върху организма и…

Лечение с минерална вода.

Лечението с минерална вода е една от практиките на здравния туризъм. Той е много популярен у нас поради многообразието от възможности, които страната ни предлага. Един удачен начин да се съчетае полезното и приятното е именно здравния туризъм. Самото понятие здравен туризъм се базира на използването на облагите на природните богатства. В сферата му се…

Известни личности и алтернативното.

Алтернативната медицина отдавна е атрактивна за известни личности от областта на киното, музиката и още много сфери. Хомеопатията и билко лечението са едни от основните практики на алтернативното лечение, но арсенала му съвсем не приключва до тук. Съществуват повече от хиляда различни методи за лекуване на тялото и духа по алтернативни начини, било то чрез…

Алтернативната медицина Рейки.

Рейки е алтернативен метод на лечение с ръце. Ръцете се поставят в определена позиция, като описват движения прости и същевременно мощни за болния. Корените на самата система са толкова древни и дълбоки, колкото е и самата човешка история. Когато човек изпитва болка, инстинктивно поставя ръце на мястото й. Именно този инстинкт на облекчаване и излекуване…