Профилактика на мозъка.

Мозъка заедно със сърцето и белите дробове са едни от жизненоважните органи за човешкото съществуване. Оросяването с кръв на този така важен за човека орган е изключително важно. Ако то не е налице, главния ни мозък остарява преждевременно. Признаци за не добро оросяване с кръв на мозъка са: нарушена концентрация и памет, депресия и апатия,…

Водата е здраве!

Водата е уникална по своя състав и свойства течност. Тя е безценно богатство, което често пъти пренебрегваме. Честата и употреба и баланса в организма ни са неразривно свързани. Всички жизнени процеси в организма ни са свързани с нея и ползите от употребата й са неизброими. Нашия организъм в крехка възраст се състой от 80% вода….